Sprawdź swoją receptę

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Sprawdź swoją receptę

24.09.2005 @ 18:06 (mur)

Duża część leków dostępna jest wyłącznie na receptę, inne można kupić bez niej, ale znacznie taniej wyjdzie, gdy przyjdziemy do aptecznego okienka z receptą. By aptekarz zrealizował naszą receptę, musi ona spełniać kilka warunków. Jeśli będzie brakowało na niej części ważnych danych, będzie nieprawidłowo wypełniona lub nieczytelna, możemy odejść z apteki z kwitkiem, zamiast z naszym lekarstwem. Ponowna wizyta u lekarza w celu poprawy recepty nie należy do najprzyjemniejszych, tracimy bowiem czas i nerwy. Do takich sytuacji dochodzi dość często, wystarczy, że lekarz w natłoku obowiązku zapomni dopisać informacji czy źle odbije się jego pieczątka. W większości przypadków takich sytuacji można uniknąć, wystarczy kilka prostych zasad:

 1. zawsze czytaj, co przepisał ci na recepcie twój lekarz;
 2. recepta na leki refundowane powinna zawierać na górze: 20-cyfrowy numer, nazwę placówki medycznej oraz jej pieczątkę z wyraźnie widocznym numerem umowy z NFZ. Widoczny na górze numer recepty powtórzony jest również w jej dolnej części, zaraz obok kodu paskowego;
 3. w rubryce pacjent: imię, nazwisko, adres, a w przypadku, gdy recepta wystawiana jest na osobę niepełnoletnią, również jej wiek;
 4. w bocznych rubrykach:
  • numer naszego oddziału NFZ (dolnośląski to 01),
  • symbol naszych dodatkowych uprawnień: IW - inwalida wojskowy; IB - inwalida wojenny; ZK - zasłużony honorowy dawca krwi; AZ - uprawniony z tytułu azbestu; PO - żołnierz służby zasadniczej lub x gdy ich nie mamy
  • znaczek P, gdy lek przypisywany jest na jedną z chorób przewlekłych, gdy nie to znaczek x
 5. zasadniczo każdy lek w polu głównym powinien mieć podaną: nazwę, formę farmaceutyczną (np. czy w tabletkach czy maści), dawkę, ilość opakowań i dawkowania. Dopuszcza się jednak pewne odstępstwa od tej reguły.
 6. pieczątka lekarza u dołu recepty powinna zawierać jego imię i nazwisko oraz numer prawa wykonywania zawodu. Niezbędny jest również jego odręczny podpis.

Ile leków może przepisać nam na jednej recepcie lekarz?

Na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub wyrobów medycznych albo jeden lek recepturowy. Wyjątek stanowią recepty różowe na środki odurzające, na których znaleźć się może tylko jeden preparat.

Jak długo ważna jest recepta?

Termin realizacji recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, za wyjątkiem recept na:

 • antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej, która ważna jest zaledwie 7 dni od daty wystawienia
 • leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy, która ważna jest 60 dni od daty wystawienia
 • preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, która ważna jest 60 dni od daty wystawienia

Wydawanie leków z apteki

Apteka ma obowiązek wydawania leków refundowanych w pełnych opakowaniach, w ilości zbliżonej, jednak nie mniejszej niż określona na recepcie. Wyjątkiem są opakowania antybiotyków lub leków w postaci do podawania pozajelitowego, które w razie potrzeby farmaceuta powinien podzielić tak, by ilość leku wydawanego pacjentowi była możliwie najbardziej zbliżona do określonej na recepcie. Dzielenie opakowania nie może wpłynąć na jakość leku. Nie wolno dzielić opakowań bezpośrednich (np. blistrów).

Co jeśli nasza recepta jest źle wypełniona?

W zasadzie aptekarz nie ma prawa ani dopisać, ani poprawić żadnych danych na recepcie wystawionej przez lekarza. Może jednak wydać lek pod pewnymi warunkami, w zależności od tego, jakich informacji brakuje lub są niekompletne na recepcie. Jeżeli na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny lub niezgodny z rozporządzeniem:

 1. identyfikator NFZ lub kod uprawnień dodatkowych pacjenta - aptekarz może określić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę. To jedyny wyjątek od zasady, zgodnie z którą osoba wydająca lek nie dopisuje ani nie poprawia na recepcie żadnych danych niezbędnych do wystawienia recepty,
 2. kod uprawnień dla pacjenta - aptekarz wyda nam lek płatny w 100 proc., bez żadnej refundacji
 3. postać leku - aptekarz może określić postać na podstawie posiadanej wiedzy
 4. dawkę i ilość leku - osoba wydająca lek wyda nam najmniejszą dawkę leku
 5. pieczątka zakładu opieki zdrowotnej lub lekarza z niekompletnymi danymi - aptekarz może ustalić te dane na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę lub po ich uzyskaniu ich z NFZ. Osoba wydająca lek umieszcza wówczas na recepcie odpowiednią adnotację oraz swój podpis.

Jeżeli z wpisanych na recepcie: liczby i wielkości opakowań, liczby jednostek dawkowania i sposobu dawkowania wynikają różne ilości leku, osoba wydająca lek przyjmuje najmniejszą z nich jako ilość leku przepisaną przez lekarza. Coraz częściej zdarza się jednak, że aptekarze realizują źle wypełnione recepty, w międzyczasie lub po tym kontaktują się z lekarzami, którzy je wystawili, celem uzupełnienia brakujących danych.

O Marzena Wielgus 106 artykułów
Wiele rzeczy można powiedzieć o Marzenie Wielgus, ale przede wszystkim wiadomo, że są one przewidujące i doceniane, oczywiście są również precyzyjne, obiektywne i idealistyczne, ale w mniejszych dawkach i często są też rozpieszczane przez nawyki bycia agonującymi. Jednak jej uprzedzająca natura jest tym, co najbardziej lubi. Ludzie często liczą na siebie i jej spostrzegawczą naturę, szczególnie gdy potrzebują pomocy lub wsparcia. Nikt nie jest doskonały, a Marzena ma również wiele mniej pożądanych aspektów. Jej drapieżna natura i bezczelność powodują wiele pretensji i powodują, że jest co najmniej niewygodna. Na szczęście jej doceniająca natura zapewnia, że nie jest tak często.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*