Leczenie raka piersi bez amputacji

[Głosów:0    Średnia:0/5]

Leczenie raka piersi bez amputacji

Leczenie raka piersi to nie zawsze amputacja. Przedstawiamy sposoby leczenia raka piersi, które nie wymagają jej usunięcia. Udaje się to wtedy, kiedy trafimy do lekarza, zanim będzie za późno…

Zabiegi oszczędzające pierś

Ideą tego typu zabiegów jest wycięcie guza z odpowiednim marginesem tkanek zdrowych.Najczęściej dokonuje się tego, wykonując kwadrantektomię.

Biopsja chirurgiczna (otwarta) – kwadrantektomia

Jest to procedura polegająca na wycięciu całego guza w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym w warunkach sali zabiegowej lub operacyjnej. Guz wycinany jest zwykle z marginesem makroskopowo niezmienionych tkanek. Po odpowiednim utrwaleniu, pocięciu i wybarwieniu preparatu oglądany jest on pod mikroskopem. Umożliwia to ustalenie wszystkich cech guza potrzebnych do podjęcia decyzji o dalszym leczeniu. W przypadku, jeśli guz został wycięty z odpowiednim marginesem tkanek niezmienionych, biopsja otwarta może być pierwszym etapem leczenia oszczędzającego pierś (BCT – Breast Conserving Treatment/Therapy). W przypadku zmian widocznych w mammografii, a niewyczuwalnych w badaniu fizykalnym (np.: mikrozwapnień)przeprowadza się specjalną procedurę polegającą na zmapowaniu zmiany pod kontrolą mammografii. Polega to na wprowadzeniu w okolicę zmiany specjalnej igły, z której można wysunąć drucik zakończony kotwiczką. Po usunięciu igły kotwiczka pozostaje w podejrzanym obszarze i ułatwia jego wycięcie. Następnie wycięty preparat wysyła się na badanie mammograficzne w celu potwierdzenia obecności w nim zmiany. W zależności od wielkości zmiany i ilości wyciętej tkanki gruczołowej zabieg ten (biopsja chirurgiczna) nosi nazwę tumorektomii (wycięcie guza), lumpektomii (wycięcie zrazika), kwadrantektomii (wycięcie kwadrantu piersi).

Optymalny margines tkanek zdrowych nie został jednoznacznie ustalony. Obecnie przyjmuje się , że powinien to być 1cm. Nieodłącznym elementem leczenia oszczędzającego pierś jest następująca po zabiegu radioterapia. W wielu badaniach klinicznych wykazano, że zabiegi oszczędzające pierś z następczą radioterapią wiążą się z takim samym rokowaniem dotyczącym przeżycia, jak amputacja całej piersi.

Jedyne różnice pomiędzy tymi procedurami dotyczą częstości wznów miejscowych, które są częstsze po leczeniu oszczędzającym. Nie wpływają one jednak na przeżycie całkowite.

Radioterapia

Radioterapia po operacji oszczędzającej pierś składa się z dwóch etapów. W pierwszym napromienia się gruczoł piersiowy – czasem wraz z lokoregionalnymi węzłami chłonnymi. W drugim etapie radioterapię ogranicza się tylko do loży po usuniętym guzie. O ile stwierdzono pozytywny wpływ adjuwantowej radioterapii na zmniejszenie ryzyka wznowy miejscowej, to nie ma ona wpływu na występowanie przerzutów oddalonych, ani na ogólną przeżywalność chorych.

Poza wycięciem guza i następczą radioterapią w skład leczenia chirurgicznego wchodzi jeszcze wycięcie węzłów chłonnych dołu pachowego. Ingerencja w układ chłonny może być różnego stopnia. Poczynając od pozostawienia wszystkich węzłów chłonnych poprzez wycięcie jednego lub kilku kończąc na wycięciu wszystkich. Decyzja o zakresie limfadenektomii zależy od klinicznych i patomorfologicznych cech guza oraz doświadczenia ośrodka. Niestety nie wszystkie pacjentki mogą przejść zabieg oszczędzający pierś.

Przeciwwskazania do zastosowania takiej procedury dzielą się na:

  • bezwzględne
    (np.: ciąża, wieloogniskowy rak piersi, stan po wcześniejszej radioterapii sutka i klatki piersiowej
  • względne
    (przewidywany zły efekt estetyczny w przypadku lokalizacji zabrodawkowej lub w przypadku małej piersi; obecność chorób tkanki łącznej jak toczeń rumieniowaty układowy czy twardzina; rak w dużym sutku po stronie lewej – duże pole napromieniania obejmujące naczynia wieńcowe; choroby współistniejące utrudniające lub uniemożliwiające pełne leczenie).

Kto uratuje pierś?

Idealną kandydatką do takiego sposobu leczenia jest pacjentka z „wczesnym” rakiem piersi:
zmiana nie przekraczająca 3-4cm;
bez przerzutów do węzłów chłonnych lub z pojedynczymi ruchomymi przerzutami do węzłów chłonnych;
bez przerzutów odległych;
z jednym ogniskiem raka w gruczole piersiowym;
pacjentka, u której przewiduje się dobry efekt kosmetyczny.

Bardzo istotną cechą jest też wysoka motywacja pacjentki do zaoszczędzenia piersi.
Drogie Panie, leczenie raka piersi to ciężkie wyzwanie, ale wykonalne dzięki połączeniu najnowszych osiągnięć medycyny, odpowiednim specjalistom oraz ogromnemu zaangażowaniu i wsparciu rodziny, a także chęci samej pacjentki do wygrania z chorobą.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*